Praktische gegevens

Reservaties:

Een optie op verschillende data kan gratis worden behouden totdat deze data door een derde wordt aangevraagd. Wij behouden ons het recht deze optie te beëindigen mits U vooraf te contacteren. Bij definitieve vastlegging wordt een voorschot van ± 30% van het totale eindbedrag gevraagd (minimum 450 euro). (Bij annulatie wordt het voorschot terugbetaald indien dit 6 maanden voor feestdatum wordt bevestigd.)

Het bestelde aantal:

Een juist aantal met een marge van 10 % moet ons één week voor de activiteit worden meegedeeld. Het definitieve aantal moet ons de dag voor de activiteit voor 12.00 u bevestigd worden. De zaal wordt U toegewezen afhankelijk van het aantal personen.

Vergoeding voor afwezigen:

Voor het eten wordt steeds het besteld aantal aangerekend. Eventuele overschrijding van dit aantal wordt in rekening gebracht. De dranken worden echter alleen voor de werkelijk aanwezige gasten aangerekend.

Kinderkorting:

Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar wordt 50% van de normale prijs aangerekend. De allerkleinsten die jonger zijn dan 3 jaar, eten gratis mee.
De aperitiefforfait en de wijnforfait voor jongeren tussen 12 en 16 jaar wordt aan 50 % van de normale prijs gerekend.

Prijsopgave:

Al onze prijzen zijn informatief en worden onder voorbehoud gegeven. Dit tarief is slechts geldig vanaf 15 personen. Op verzoek kan een precieze prijsopgave worden opgesteld. De huur van de zaal is gratis.

Speelplein:

Het speelplein is enkel toegankelijk voor kinderen ( kleiner dan 1,40m). De directie is nooit aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het terrein.

Betalingsvoorwaarden:

In al onze prijzen is de B.T.W. inbegrepen. Het saldo (eindbedrag – voorschot) dient binnen de 14 dagen na het feest vereffend te worden via overschrijving of cash (Bancontact is niet mogelijk). Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen zal er automatisch van rechtswege een forfaitair schadebeding van 10% van het factuurbedrag aangerekend worden bovenop de conventionele intresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Klachten dienen aangetekend kenbaar te worden gemaakt binnen de 14 dagen. In geval van geschillen is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.

Bediening:

In al onze prijzen is de bediening inbegrepen. Wij vragen U ook de hoofdkelner te verwittigen indien U speeches wil inlassen. Voorziet U laatkomers, gelieve ons dan ten laatste bij het aperitief te verwittigen, zo niet is het voor ons niet mogelijk om voorafgaande gangen nog te serveren. Indien gewenst worden de gastennamen afgeroepen (graag de volledige lijst 1 dag voor het feest).

Tafelversiering:

In al onze prijzen zijn het tafellinnen, bloemen en kaarsen inbegrepen. Mogelijke supplementen: Extra bloemen, zilveren tafelservice, menukaarten, naamkaartjes, …

Muziek:

Achtergrondmuziek tijdens het diner wordt door ons gratis verzorgd. Indien U een discobar of orkest nodig heeft, dan kunnen wij U enkele voorstellen doen, doch zonder enige verplichtingen van uwentwege. (De disco-installatie kan gratis via onze versterkers aangesloten worden voor een nog beter en gelijk verdeeld muziekgeluid.) Indien u wenst is er een geluids-installatie te gebruiken door uw diskjockey naar keuze. Huur discobar: 100 euro

Vestiaire:

Er is een vestiaire voorzien, vrij te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. Uw verantwoordelijkheid valt echter weg indien wij bewaking inschakelen, hiervoor wordt een vergoeding van 70,00 € gevraagd, dit van het begin tot het einde van het feest. Rookartikelen kunnen worden aangekocht in de bemande vestiaire, zo niet in de taverne.

Allergenen:

Alle info omtrent de aanwezigheid van allergenen in de gerechten is terug te vinden op onze site onder het tabblad feestzaal/info allergenen
Wij werken enkel met dagverse producten.
Mogen wij U daarom vragen U allergieën & intoleranties zeker 24u op voorhand te melden.

Locatie

Adres

Wijnendalestraat 103
8600 Beerst (Diksmuide)

Scroll naar boven